NGUYỄN NGỌC DANH


Trang Kinh Vô Thường

Giọt buồn lệ chảy vào tâm
Tình trầm cúi xuống trên vầng trán thơ
Mộng đời tan biến trong mơ
Phận người chới với bên bờ tử sinh
Mai về cõi ấy một mình
Trăm năm là một trang kinh vô thường


Mùa Trăng Huyền Thoại


     Ta dẫn em đi vào vùng chánh niệm
   Nghe cỏ hoa tâm sự lúc giao mùa
              Nghe chim ca trong màu nắng sang Thu
     Em bỡ ngỡ như mình đang lạc lối.

Ta dẫn em qua núi đồi khe suối
         Giữa gầm gừ cuả mảnh thú rừng sâu
             Tay em run miệng lâm râm nguyện cầu
     Ta khẽ đọc tên em qua Thánh vịnh

        Dẫn em vào giữa khu vườn an tịnh
Ta sẽ đi hái hoa trái ngọt ngào
               Gói vuông tròn trong màu nắng ca dao
                 Ru em ngủ trong mùa trăng huyền thoại

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh