Ngọc DanhẢnh: Nguyễn Ngọc Danh


Xuân Ni
(Phóng tác)

 
Suốt ngày tìm chẳng thấy Xuân
Giầy Ni in dấu mấy tầng đỉnh mây
Về chùa hương thoảng quanh đây
Đầu cành vui nở dáng gầy bóng mai.
 

 Nguyên tác:

悟道詩

雲.

Ảnh: Nguyễn Ngọc DanhXuân Mới
 
Khoác áo non xanh nắng hài tiên
Vui tươi xuân tới khắp mọi miền
Vườn mơ Sư cụ nghe chim báo
Quên cả cài then cánh cửa thiền.
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh