NGUYỄN NGỌC DANH


Xuân Về - Tiếng Chim Quyên
 

Cũng chẳng lạ -Cũng chẳng thân
Trăng treo ngoài ngõ
như gần - như xa

Chẳng phải bến - chẳng phải nhà
Đêm vào ảo mộng 
Ngày ra cõi trần

Đâu sử sách - Đâu thơ vần
Đầu không chữ nghĩa 
Quên lầu các kinh

Thân cát bụi - Hồn hiển linh
Một niệm khởi động - 
Rung rinh núi đồi

Nữa sát na - một phận người
Giữa Càn Khôn động 
Đất trời lặng yên

Mùa Xuân về - tiếng chim quyên
Hồn chợt thức giấc
Từ tiền kiếp xưa

Mùa Xuân Cổ Tích
Xuân Về 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh