NGUYỄN AN BÌNH
 

Chiều Mưa Uống Rượu Một Mình
 
 
Đôi khi
uống rượu một mình
Ngắm mưa lòng
chợt giật mình
dạ thưa
 
Tìm chi men
đắng
 tình thừa
Trôi qua cho
hết
 tóc vừa hoa râm.
 
Đôi khi cạn
chén âm thầm
Ngẫm ra thế sự
thăng trầm
từ lâu
 
Ngỡ tình
vừa trốn ở đâu
Dè đâu trời
đổ
tím màu bể dâu.
18/7/2017
 
 
 
 

Bão Xa
 
*Khi nghe tin cơn bão số 2
  đổ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ đêm 16/7/2017
 

 
Nghe gì
Em
Nghe gì không
Miền Trung gió
Cát
 Bão
Lòng thổi qua
Sóng duềnh
Lốc
Cuộn
Từ xa
Mưa tơi tả
Đánh
Vỡ òa
 Cơn đau.
 
Đất nghèo
Muôn
Thuở
Từ đâu
Bao năm

Dữ
Gió Lào rát da
Chỉ thương
Tóc
Trắng
Mẹ già
Còng lưng
Vá vạt
Áo

 Quê hương.
 17/7/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình