NGUYỄN AN ĐÌNH
 
 

Về Thiên Cổ
tặng Nhà thơ Phạm Mạnh Hiên.
(mất ngày 21.3.2018)

 

Chiều trước hỏi thăm,
Vài bông cỏ nở…
Chiều sau vội nằm,
Đất như nghẹn thở!

 

Bước qua ruộng đồng,
Bến yêu từ độ…
Đón chào hư không,
Lối về thiên cổ.

 

Theo bóng tà dương,
Chim bay tận núi,
Bạn cũng lên đường…
Bỏ ta lủi thủi!

 

Tro bay mênh mông,
Nổi trôi sông lanh…
Sóng nước bềnh bồng,
Trăng soi cô quạnh!

 

Xóm trống - ấp không,
Trời cao xanh ngắt,
Còn em đứng trông…
Ngàn mây xa lắc!

Quê nhà An Ngãi - An Nhơn - Bình Định
13.9.2018


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình