NGUYỄN AN ĐÌNH


Bài Ca Kéo Nhá
Tặng: Mang Viên Long & Đặng Tấn Tới


Giật mình thấy gạo cạn dần lu
Bươn chải áo cơm dạ rối mù
Thân vốn chân chì đâu biếng nhác
Đường khuya lui lủi bước vân du.

Nhá thường quen hứng nước nguồn về
Mưa giật từng con ruột thốn tê
Có cá quẫy đuôi khua đáy nhá
Có trời ôm ấp mảnh tình quê.

Quê nhà trăng cứ thẩn thơ buồn
Gặp gỡ nhau mừng rượu cụng suông
Nhắp chi dăm chén the đầu lưỡi
Thà uống be đầy say quắp luôn.

Rô sặc – chia nhau ly rượu đắng
Cua ốc – cùng nhau cạn chén đầy
Hình như thương mến nhau lâu lắm
Nên mãi tìm nhau ở kiếp này.

Dòng đục cuốn xuôi những bọt bèo
Nhá dừng nước xoáy cá luồn theo
Những đêm dông bão mưa như trút
Sào, đụt oằn vai cố rướn chèo.

Rắn rết – nhiều phen chân giẫm lì
Lộn cùng ma qủy dạ từ bi
Đồng không khuya khoắt im im quá
Nghe rợn buồn theo tiếng vạc đi.
1980
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Đình