NGUYỄN AN ĐÌNH


Chiều Cuối Năm
 
Mười năm sao tóc bạc nhiều
Hoa nào bán đổi gạo chiều cuối năm
Đường xa trở bước mù tăm
Để riêng hoa lá nỡ lầm duyên nhau
 
 Giữa Tháng ba
 
Thơ thẩn trên đồng xem lúa trỗ
Giữa tháng ba rồi không nam non
Trời cao vòi vọi sao im tiếng
Gió biển lùa lên ngọt ngọn nồm.
 
Mẹ Xoáy Trầu
 
Tiếng xoáy trầu lách cách
Mẹ quen chừng đêm thâu
Ngon miệng mới yên giấc
Âm thanh nhuyễn ánh mầu.
 
Hoa Muộn
 
Trông chờ vườn cúc nở mau
Tháng dài lạnh chuyển sắc màu âm âm
Bên hoa giá rét căm căm
Có đôi mái tóc ướt dầm trong sương
Hoa nay tràn ngập phố phường
Bềnh bồng cơm áo giữa đường quạnh hiu.
 
Về Thăm
 
Nước sông mưa cuốn chảy xuôi
Nửa đêm cá chép vẫy đuôi ầm ầm
Nhớ em từ thuở mù tăm
Vì nhung nhớ quá về thăm xóm làng.
  
Gậy Già
 
Nhớ con cua cái ốc
Mẹ lụi cụi ngoài đồng
Giờ gậy già tay chống
Lập cập suốt mùa đông.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Đình