NGUYỄN KHÔI

Dặn Con

Bao giờ Bố chết...xin thương
Tiễn đưa gọn nhẹ đời thường thế thôi
Điếu văn chớ có nhiều lời
Hương nhang vài thẻ, hoa tươi vài vòng
Người thân xúm xít thật đông
Vài ba giọt lệ ấm trong tiếng cười
"Hóa thân hoàn vũ" xong rồi
"Cốt tro" về táng bên nơi ông bà
Thơ văn vài tập gọi là
Tặng cho Thư viện để mà xem chung
Cửa nhà, đất của cha ông
Giữ làm "thờ tự" nhớ đừng bán đi
Của riêng cha mẹ những gì
Chia như "Luật định" chớ bì tị nhau.
Đời người thoáng tựa bóng câu
Chăm lo cần kiệm bắc cầu mưu sinh
Sống vui trọn vẹn nghĩa tình
"Đời là bể khổ" tử sinh lẽ thường
Đôi lời nhỏ nhẹ Dặn con...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi