NGUYỄN KHÔI

Lão TửLão Tử sáng nay quên dậy sớm
Quá giờ ăn sáng
Thôi thì dốc be
Hớp một đám mây.
Ở giữa xóm nghèo
lất lất lây lây
Đám mây bẩn
Hớp
Hồn cũng bẩn.
Lão Tử
vô vi
Ừ ta ngu lắm lắm
Không xây được Nhà Lầu
Không cưới được Hoa Hậu
Ta hớp làn mây
đắng
Những lớp bụi khô
ô nhiễm
Ôi thế gian hỗn mang
vật vờ
Còn ai là Lão Tử ?

          *Trắng
 
Đi chùa Hương: ngày trắng
Sang  Saint Petersburg: đêm trắng (1)
Trên cầu Mirabeau: thời gian trắng
Về Hà Nội: hẹn hò trắng...


 Hà Nội 26-3-2003

  ---
(1) nơi khởi đầu Cách mạng tháng mười Nga
       
           
        
--------------------------------------------------------------
(1)   Saint Petersburg: Sankt-Peterburg:Tiếng Nga: Санкт-Петербург;   "Thành phố Thánh Phêrô": Cố đô nước Nga (Chú thích của BBT)

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi