NGUYỄN KHÔI
 
Mùa Vải Chín
 (Tặng : Mai An)
             -----
"Nhật đạm lệ chi tam bách khỏa
Bất từ trường túc Lĩnh Nam nhân" (1)
                  - thơ Tô Đông Pha
              *
 
Nghe tiếng chim Tu Hú
Lòng dội sóng sông Thương
Tháng tư nắng đổ lửa
Vải đỏ ngợp phố phường...
              *
Ai thương về Lục Ngạn ?
Nắng hạn đất kêu trời
Để có vườn Vải chín
Đồi ướt đẫm mồ hôi.
              *
Người ơi, ăn quả Vải
ngỡ thần dược dưỡng sinh,
"Lệ chi"... nhớ Nguyễn Trãi
Mai mình về Bắc Ninh (2).

----
(1) Ngày ăn Vải ngọt ba trăm quả
    Không ngại mãi làm người Lĩnh Nam.
(1) Vụ án Lệ chi viên (Trại Vải) ở Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh.

   Hà Nội 1-4-Ất Mùi
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi