NGUYỄN KHÔI
 
 
Mùng 1 Tết - Viếng ĐỀN PHÙ ĐỔNG
                  
   " Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn
     Đằng vân do hận cửu thiên đê"
             - Cao Bá Quát
 
Dân làng mới làm (thêm) đình Hạ Mã
Ngựa vẫn còn...hương khói, chửa bay lên
Dân làng vẫn nghề nông đồng bãi
Mong sớm thành "khu du lịch" thu tiền...
                       
Mùng 1 tết chang chang nắng gió
Năm qua được mùa nhưng khó "đầu ra" :
- "Lợn" : Trung Quốc ngừng mua..."tụt giá"
"Đào" đua trồng : tết ế hóa củi khô...
                       
Hỏi bé đi chơi vẫn mơ Thánh Gióng
"mầm anh hùng" còn ươm giống trong dân ,
Nhấp chén rượu quê trông xuân lãng đãng
Dấu (vó) ngựa (chuôm ao) đang bị lấp thưa dần...
---
(1) Đánh giặc lên 3 hiềm đã muộn
     Lên mây 9 tầng giận chưa cao.
Làng Gióng , Gia Lâm /1 tết Đinh Dậu - 2017

 

 Bến Tiêu Tương
     ( Tặng : BNN & Tiểu muội)
       
  Về làng ra bến Tiêu Tương (1)
Ngó trăng, ngó gió...chàng Trương đâu rồi ?
  Đò thì một lá chơi vơi
Sáo thì vi vút lưng trời lửng lơ...
                     *
  Tìm Mỵ Nương giữa bến bờ 
Ai đang giặt yếm ngồi hơ lửa lòng ?
  Tiêu Tương trăng gió mịt mùng
Để cho Thi sĩ đau từng dòng Thơ...
                     *
  " Sông Tương một dải nông sờ..."
---------
(1) sông Tiêu Tương xưa ở vùng quê Quan Họ (Bắc Ninh) gắn với chuyện tình Trương Chi/ Mỵ nương nổi tiếng, khởi nguyên từ đầm làng Phù Lưu (Oa hồ) nối với sông Ngũ Huyện Khê , chảy lòng vòng qua Đình Bảng- Tiêu Sơn- Lim  ra Ngòi Tào Khê/ sông Cầu...
        Quê 1 tết Đinh Dậu- 2017
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi