NGUYỄN KHÔI


Xuân Tiêu Tương
 
Xuân hẹn dòng Tiêu Tương
Xanh xanh màu xanh Quan Họ
Mùi nhớ
Trắng toát yếm Trúc bâu
Theo bàn tay của mây
Lần xuống vạt đồi Lim
Bầm tím nụ hoa Bí đỏ
Trăng non
Hai mảnh khép hờ
Cầm dạ hương
Cầm lòng xuân
Nao nức
Ai người vạt áo đề thơ
Chân đồi
Mặt rằm nghiêng ngả
Khép hờ
Ngực núi
Mở bờ lau
Mắt môi 
Thả một dòng Quan Họ
Ngón chân son nhịp đập qua cầu
Ai đó
trốn tình yêu chồng vợ
Trẫm mình 
Tiêu Tương
Lật đổ thuyền tình
Ngực trăng đau bầm tím bến trinh
Nguyên tiêu
Hứng
Đêm chôn đầy tiếng sáo.
    -----
Quê Bắc Ninh, ngày hội Lim
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi