NGUYỄN KHÔI


Yếm Quê

Ngày xưa là chiếc "yếm sồi"
Nay thì "là Lụa" lưng phơi ngọc ngà
"Váy Đình Bảng" chùng thướt tha
Diêu Bông em giấu, ai mà tơ mơ...

Sen hồng tươi đến bất ngờ
Liếc ngang gió thoảng bơ sờ tóc mai
Lưng Ong đắm đuối mày Ngài
Kiều thơm da thịt phô ngoài yếm đeo...
*
Ai yêu thì cứ mà yêu
Yếm quê tuột dải đêm "Chèo" ngày xưa.

Quê 8/6/2013

Bài Thơ Chia Tay
    (Đáp thơ Bùi Cửu Trường) *

                  ------
 Đùng đùng bão, đùng đùng giông
 Đùng đùng em dỗi, bỏng lòng anh đi
    Nàng Bân rét rớt bay về
            Áo đan vừa mặc...
            buốt tê dặm dài...
                     *
    Mưa rào bủa ướt phương trời
    Hạt xiên, hạt đập điếng lời yêu thương
    Bâng khuâng hai ngả chiến trường
                  Anh đi
    Ba sáu phố phường con em !
        Sơn La,tàn xuân 2018
           

 
* Thơ BÙI CỬU TRƯỜNG
              CHIA TAY
                  ------
    ...Dùng dằng gió, dùng dằng mây
 Dùng dằng bạn đấy, ta đây, nẻo về
       Tháng hai rét lộc còn kia
                Chia xa ,
       Lòng lại tái tê rét đài (1).
                    *
      Sợi xuân giăng kín nửa giời
 Mưa buông hạt hạt gieo lời nhớ thương
      Đăm đăm đôi mắt dặm trường
                 Bạn đi...
      Ba sáu phố phường còn ai ?

 ------
 (1) Tục ngữ : tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc ,
                     tháng ba rét Nàng Bân -
    "Nàng Bân may áo cho chồng/ may ba tháng ròng mới được cổ tay".
              Hà Nội 19-2-2014
            BÙI CỬU TRƯỜNG
(Bác sĩ Quân y, bút danh Hạt Cát, con gái rượu Nhà nho tài tử Bùi Hạnh
Cẩn, cháu Nhà thơ Nguyễn Bính)
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi