NGUYỄN MINH PHÚC


mùa hoa giấy
 
hỡi người năm cũ về chưa
mùa hoa giấy rụng năm xưa đã tàn
còn đây là những úa vàng
mây che đầu núi mưa ngàn cuối sông
 
xưa em thả tóc bềnh bồng
chùm hoa giấy đỏ bến sông rực chiều
có người ngồi mộng buồn thiu
màu hoa chạm gió trông theo ngập ngừng
 
nhớ gì như nhớ người dưng
bến sông buổi ấy mưa xuân lần về
màu hoa dài ngút sông mê
đỏ tươi như vướng câu thề tơ vương
 
nhưng tình là cõi mù sương
người đi bỏ lại yêu đương bên trời
mùa hoa giấy buổi xa người
héo hon rụng đỏ tơi bời tháng năm
 
chiều nầy tôi lại về thăm
tìm màu hoa cũ ...
bâng khuâng khẽ buồn...
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Minh Phúc