NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 
Biến Tấu Xuân

1.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Tháng Giêng ăn chơi đấy* (ca dao)
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương

 

2.
Ngày mùa hoa kết trái
Nguyên tiêu ngày gió trẩy nụ em xanh
Ô tháng Giêng nào vậy
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh

Nắng Nguyên Tiêu
 
Xanh sớm mai
Tháng Giêng hồng ô cửa
Lòng tơ lụa
Chân hoa vào nhịp phố
Giấu nắng vàng theo để tặng ai...
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh