NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

 
Biến Tấu Xuân

1.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Tháng Giêng ăn chơi đấy* (ca dao) 
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương

 
2.
Ngày mùa hoa kết trái
Nguyên tiêu ngày gió trẩy nụ em xanh
Ô tháng Giêng nào vậy
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh

 
Nắng Nguyên Tiêu
 
Xanh sớm mai
Tháng Giêng hồng ô cửa
Lòng tơ lụa
Chân hoa vào nhịp phố
Giấu nắng vàng theo để tặng ai...

Chiêm Bao Tầm Xuân

 
1-
 
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương

Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng. Một bóng đêm dài

Từ đó còn tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung
 
2-
 
Đời đi hoa bóng chập chùng
Nghe xuân trở dạ rùng mình chồi non
Cây già mọc chiếc lá khôn
 
Từ đó giấc mơ gần hơn
Những bước đi. Để con đường sớm mai
Cõng theo một bóng. Ai hoài
 
Từ đó. Tôi với bóng này
Cùng đi cùng ở cùng bày nhớ nhung
Thời gian dài như thủy chung
 
3.

Hỏi thăm con suối rất buồn
Theo sông ra biển bỏ nguồn cội xưa
Biển nào neo nhỏ hạt mưa…
 
Đong đầy tay phận duyên ưa
Sợi tơ vấn vít có ngờ mai sau
Dạ thưa, câu chuyện ban đầu
 
Một nghìn chân bước chậm mau
Cũng vừa nhịp đẩy duyên cầu may thôi
Trời kia mây vẫn trôi, trôi…
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh