NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 

Lặng Im Biển. Người Về
Khóc Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, mất ngày 13.9.2014
 
Tin gió đưa về với mênh mông
Biển rất xanh và chân trời hư ảo
Sao ai trả lời kia sóng như bông*
 
Nở một đoá xôn xao chín suối
Tóc như mây trăm ngả sông về
Biển hò hẹn chắt lòng bông hoa muối

Động lòng câu hỏi ai xưa
Trời không im đất cũng vừa lên tiếng
Nghe thì thầm. Thì thầm… hãy lặng im như biển**
 
Biển mở ngàn tay tung nghìn bước sóng
Ai vừa đến hát mừng a cõi mộng
Hỏi một câu giờ trời đất mới hay…
 
Tan với cỏ cây một hồn sương sớm
Gió nghe không. Hạt lệ đó vừa khô
Mây nghe không. Bay vừa lên cánh mỏng
 
Tan với lòng xanh nhánh hồn như mộng
Hồn sóng dạt dào ôi biển nghe không
Biển thấy hết, nghe hết, hiểu hết, và biết hết…**
 

* Chữ Nguyễn Lương Vỵ
** “Biển, nghe không” thơ Nguyễn Xuân Hoàng
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh