NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
 
 
Ngại Ngần
 
 
Cười anh lời hỏi ngại ngần,
Nên con nắng cũng phân vân cửa ngoài
Cười em xuân muộn trên vai
Theo trăm sợi nhỏ bay dài hợp tan
Theo về năm tháng ngỡ ngàng
Thương em thơ dại bàng hoàng lời thưa,
Bây giờ thôi chẳng bao giờ
Yêu nhau cho thấu bến bờ tử sinh
 
 
 
Tiễn Đưa
 
 
Mủi lòng mặt lạ chân xa
Một vuông khăn vẫy đã già đớn đau
Một lời đã kịp nói đâu
Nhìn nhau ngơ ngác. Nhìn nhau buồn buồn
Chưa xa con mắt đã mòn
Ngày chưa đợi đã thấm đòn thời gian
Ta về. Trời chợt mưa ngang
Có con chim bỏ xứ ngàn qua đây
Trong mưa kêu tiếng lạc bầy
 
 
 
Hòa Âm
 

Xin về ngủ giấc sông sâu
Hỏi xanh con nước vì đâu xanh dòng
Xin về ngủ giấc thinh không
Hỏi đêm trời đất mấy lòng trăng sao
Xin về ngủ giấc chiêm bao
Mà nghe huyễn mộng xôn xao bến, bờ
Xin về ngủ giấc bài thơ
Xem lòng con chữ có ngờ nhau chăng
 
 
 
Không Đề
 
 
Thì ra cái nghĩa thủy chung
Nằm trong cái mở mông lung đất trời
Thì ra cái nghĩa không lời
Nằm trong nước biếc tuyệt vời vô chung
Thì ra cái nghĩa vô cùng
Nằm trong dấu chấm lưng chừng câu thơ
Thì ra cái nghĩa bến bờ
Nằm trong những bước chân khờ dại đi…
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Khánh Minh