NGUYỄN THỊ GIÁNG CHÂU


Sinh Nhật...Em Cười
 

Nụ cười che giấu chuyện đời
Giấu trăm nỗi khổ rối bời óc, tim
Ngày sinh nhật, ngơ ngác tìm
Mắt môi nầy biết buộc tình vào đâu?
 
Máu lùa hồn chạy quanh thôi
Tìm em rữa mục cắn môi nghẹn lòng
Bến nào bến đục bến trong
Mà sao em cứ long đong phận thuyền?
 
Đêm thâu luống những ngậm ngùi
Ngày lên chiếc bóng sụt sùi lao lung
Mùa thu lá rụng nhiều không
Mà nghe Sinh Nhật bão giông lòng nầy
 
Em về nhặt chiếc lá bay
Ủ vào hồn mộng chờ ngày xuân sang
Lòng ai chớm nụ mai vàng
Xin chia em chút để trang trải đời?
 
         16.8.2016
 
Vẫn Là….Sinh Nhật Em Cười
 
Bức bình phong che cuộc đời rữa mục
Để  thiên hạ nhìn sắc thái giai nhân
Nói làm chi cho lợm giọng hồng trần
Xấu và tốt – cái nào sẽ được, mất?
 
Em vẫn cười khi mình toan muốn khóc
Phản xạ tự nhiên của kẻ thua đau
Nhờ nụ cười, em níu được trăng sao
Gởi tâm sự những tháng năm mộng vỡ
 
Trăng với gió có bao giờ phụ rẫy
Sao con người không nhất thể trăng sao
Khi  em cười là khi rất nhói đau
Ai biết được, mấy ai mà thấy được!
 
Sinh nhật em, nụ cười luôn đi trước
Chống đỡ giùm em len lén tủi buồn
 Giọt lệ trào, em nuốt hết vào trong
Cho tỳ vị nuôi mạch nguồn thơ chảy
 
Trước mặt em, vạn nẻo đường gai góc
Hai con thơ chưa vỗ cánh vào đời
Mẹ chim tha mồi từng bữa từng nơi
Sức có hạn, nhu cầu không có hạn
 
Nhờ nụ cười đưa em vào quên lãng
Và ngày mai lại tiếp như hôm nay
Hai vai em, quảy hai thúng lưng đầy
Thúng thơ vụng, thúng gạo trời bươn chải
 
Và cứ thế, cuộc đời em mãi mãi...?
Leo lét ngọn đèn, trở giấc đêm sâu
Ôi, nụ cười nầy rồi sẽ về đâu
Khi tâm bất biến mà đời vạn biến!?
 
         16.8.2017
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Thị Giáng Châu