NGUYỄN TƯỜNG HOÀI

 
Trăng Buồn
 
 
Ngoài sân
Trăng ngã bóng dài
Gió ru cành biếc
Hoa cài giọt sương
Bên tôi em thật dễ thương
Đưa tay vuốt tóc
Tóc vương má hồng
Đêm chìm vào cõi mênh mông
Tiếng tim rộn rã
Tiếng lòng chơi vơi
 
Từ khi em bỏ quên tôi
Bỏ vầng trăng khuyết
Về nơi quê chồng
Trăng buồn!
Rơi xuống dòng sông
Tháng năm còn lại
Tóc mong nhớ hoài.Buồn Tình Bỏ Phố Lên Non
                   (Tặng anh Thiên Hữu)
 
 Buồn tình lên non tìm nhớ
Bỏ quên dưới phố vầng thương
*"Lên non tìm động hoa vàng"
Lần theo bước ngã từ quan năm nào

Hoa vàng...rực rỡ đồi cao
Động hoa đâu biết lối nào lần theo...
Nghe như vó ngựa qua đèo
Nghe như có tiếng suối reo dưới ngàn

Chim kêu lạc giọng chiều hoang
Cỏ hoa mê thiếp mơ màng trăng xa
Đại ngàn vang vọng cuồng ca
Ngẩn ngơ ta đứng dưới tà dương bay

Trông lên đỉnh núi liền mây
Đồi cao lũng thấp - thác bay tuôn trào
Động hoa vắng bóng hoa đào
Khóc người xưa...nhỏ lệ vào thiên thu


*Thơ Phạm Thiên Thu 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Tường Hoài