NGUYỄN VĂN THƠ
(TUYỀN LINH)


Quẩn Quanh

Quanh đi quẩn lại vẫn Vũng Liêm
Đầu tôi cục bộ như cơn ghiền
Thị Trấn nhỏ vừa, vừa vặn lắm
Vừa ăn…vừa ở…vừa huyên thiên…!
 
Từ ngày tôi chọn sống ở đây
Chuyện trước, chuyện sau cũng ngập đầy
Ngồi dưới vườn dừa nghe chim kể
Dưới sông con cá cũng vẫy vây
 
Tôi biết là ai cũng thương tôi
Con chim, con cá, đến con người
Nên tôi lẩm cẩm…cứ “ tám “ mãi
Quê hương nói riết, đâu hổ ngươi!?
 
Trời nắng thế nầy, tôi vẫn đi
Trên con 907 trường kỳ
Ấy thế lạ thay, vẫn thấy mát
Mát từ hồn mộng đến vị tỳ
 
Quê hương tuyệt…tuyệt…lắm ai ơi!
Mỗi bước đường quê, mỗi bước đời
Chân xa cách mấy, lòng ở lại
Tình quê là thế, hãy thử coi…!?
 
 15/4/2019

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)