NHÃ MY 


 
Nhớ Xuân
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi)
 
 
Đã biết Xuân  về chốn quê xa
Cành mai nụ biếc sắp ra hoa
Hương xuân ngào ngạt mùi bánh mứt
Ánh xuân theo nắng ấm chan hòa
 
Xuân tới lòng ai vui như Tết
Quê người tuyết vẫn đổ , sương rơi
Mà mơ tiếng của chim gù hót
Nhớ , nhớ , thương thương đến nghẹn lời!
 
Người đi vẫn nhớ mùa Xuân cũ
“Một chén trà thơm thoảng hơi người’’
Chợt thấy hồn Xuân trong sương tỏa
Nhớ gió chướng về , hương  Tết ơi!
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My