Nỗi Riêng
 
Nhã My

 
Trời mưa
ướt
vạt áo dài
Bước chân
vội
bỗng lạc loài đường xưa
Mắt
buồn, ướt đẫm
trong mưa
Mưa
qua
tình cũ mưa vừa nhớ thương.
Giọt
rơi,
phủ xuống vai buồn
Tình chưa đậu nhánh
đã tuôn lạnh lùng
Nghe
bèo bọt
Nhớ mông lung
Mấy mùa
Mưa rớt
Ướt cùng nỗi riêng…
 


  Trở lại chuyên mục của : Nhã My