NHƯ THU

 
Hãy Thương Mình 
 
 
Bao năm
        sống giữa chợ đời
Như thuyền trên sóng
        ngàn khơi trùng trùng
Dù ai
      xin quá giang cùng
Ai người 
       san sẻ bão bùng trong ta
Sáng nay
        vừa tỉnh giấc ra
Nghĩ suy, tính toán…
        tuôn ra thành dòng
Thôi thì
       dứt bỏ cho xong
Xa lìa Chấp, Ngã
       chữ “Không” thực hành
 
Từ nay
      nguyện chẳng đua tranh
Trao lời ngữ ái 
        tiếng lành thoảng xa
Nhủ lòng 
        ta hãy thương ta
Lặng thinh, chân bước 
         vào nhà “Vô Ngôn”.
 
 
Tâm Như Đất 
 
Trời xanh nắng chói chang
Trên một mảnh đất hoang
Cỏ mọc đầy tràn lan
Đất không lời than van
           ooo
Nếu chia đất thành hai
Bên này trồng hoa mai
Bên kia trồng hoa lài
Đất không lời than van
             ooo
Nếu chia đất thành ba
Mảnh giữa anh xây nhà
Hai bên chị trồng cà
Đất không lời than van
             ooo
Này bạn hỡi:
Sống sao Tâm Như Đất
Rồi từ đó:
Tâm Từ luôn trải ra
Tâm Bi như biển cả
Tâm Hỷ như một nhà
Tâm Xả nên thả buông
 
Được như thế:
Tâm ta không vướng víu
Thân ta không mỏi mệt
Tâm, thân đều an vui.

 
  Trở lại chuyên mục của : Như Thu