NINH GIANG THU CÚC


Ghi Tạc Ơn Người
 

Trên giường bệnh – tôi nằm im – bất lực
Nghe nhói đau tim, óc: bởi tin nhà
Bão lũ tung hoành đất mẹ quê cha
Nhà sập người trôi trẻ già đói lạnh
Khúc ruột miền Trung gánh gồng bất hạnh
Tai ách bạo cuồng khắc nghiệt: nhân... thiên...
 
Một nỗi đau – chấn động đến muôn miền
Để triệu triệu trái tim trong, ngoài lãnh thổ
Đã cùng đến sẻ chia niềm thống khổ
Bằng của tiền, công sức... đẫm mồ hôi
Bằng lòng thương không toan tính lỗ lời
Bằng máu chảy ruột mềm tình nhân loại
Bằng tất cả – không một ai ngần ngại
Vì miền Trung – tất cả – đến miền Trung...
 
Ngậm ngùi xin cảm tạ khối thâm ân
Của bè bạn xa gần – năm châu bốn biển
Của nghĩa nặng tình sâu mọi miền trên Tổ Quốc
Chín tỉnh miền Trung ghi tạc mãi ơn Người
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc