NINH GIANG THU CÚC


 
Hẹn

Lại nữa… xuân về vọng cố hương
Vẫn xa lăng lắc vạn cung đường
Thèm đêm trừ tịch lòng quê mẹ
Và nhớ lửa cười sáng bếp thương

Đối đỏ dôi câu dán cột nhà
Nghiên thơm mực xạ bút đơm hoa
Tung tăng con chạy sang hàng xóm
Rủ bạn qua nhà – xin chữ cha

Năm, tháng thần tiên đã vội qua
Ruổi dong chân đất lạnh phồn hoa
Quê hương khất nẻo mờ sương khói
Vọng tiếng à ơi quặn nỗi nhà

Lạc loài chung một phận tha phương
Đất khách tìm nhau bởi cảm thương
Ước hẹn dìu nhau về cố quận
Mời nhau ngọm nước giữa dòng Hương.

 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc