NINH GIANG THU CÚC


Lại Vong Thân!
 
Lại lần nữa – cuộc vong thân
Lại lần nữa – vọng mây tần nhớ thương
Dưới trời đâu chốn quê hương
Dưới trời sao mãi tha phương dặm dài
Quê nhà nặng nợ hình hài
Bút nghiên nặng nợ chương đài đa mang
Chiều Quy Nhơn nhớ miên man
Khóc cười tiễn biệt ngỡ ngàng dặm xa
Nhìn nhau qua chén quan hà
Nhớ nhau qua chút hương trà xanh thơm
Bước chia ly mãi bồn chồn
Hẹn nhau sâu thẳm ấm hồn chiêm bao.
 
                                                                                  
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc