NINH GIANG THU CÚC
 


Ngậm Ngùi Oan Sai

 
Côn Sơn mây trải niềm đau
Lệ Chi Viên máu đỏ au tim hồng
Trung thần dạ thẳng lòng trong
Đâu ngờ kế hiểm mà đong sự đời
Oan khiên chót vót cao vời
Pháp trường ba họ kêu trời khản hơi
Lá hoa lả tả rụng rơi
Sông sôi máu lệ núi phơi gan bầm
Uất căm bè lũ quyền thần
Hại người tài đức trí nhân trọn bề
Triều đình ong kiến u mê
Thị Anh lấp liếm tỉ tê Pháp đình
Người thương nhu nhược làm thinh
Kẻ gian cơ hội rập rình mưu toan
Khuyển Ưng áo mão hân hoan
Đăng quang ngất ngưởng ân oan phớt lờ...
Nỗi đau hậu thế vô bờ
Ngậm ngùi dâng nén hương thơ gửi Người.
 
  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc