NINH GIANG THU CÚC

 
PHẠM NGŨ LÃO
 
Bên đường ngồi lo vận nước
Mặc quan, mặc tướng đi qua
Roi quất vào đùi đau điếng
Chẳng thèm cất tiếng kêu la
 
Hưng Đạo ghìm cương hỏi chuyện
Việc nhà, việc nước gần xa
Lược thao côn quyền binh pháp
Luận bàn thông suốt tài ba
Người xưa cầu hiền giữa chợ
Chung tay xây dựng nước nhà.

NHỚ NGƯỜI MỞ CÕI
(Kính dâng anh linh Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh)

 
 
Xuyên suốt nửa vòng đất nước
Trời quê hương đâu cũng đẹp như thơ
Nơi ruộng nước nơi đồng khô màu mỡ
Cánh cò bay trắng tỏa điểm mây lơ
Hồn phiêu lãng chợt rung lên cung bậc
Nhạc giao thoa cảnh trí với tâm tình
Mặt trời lên rạng rỡ buổi bình minh
Cây xanh tốt rung rinh sương thắm lá.
Thuở mở cõi cha ông từng vất vả
Khơi nguồn sâu – gieo hạt để nên rừng
Ngàn gian lao vẫn buộc bụng thắt lưng
Bền gan chịu để tô bồi sông núi
Cho con cháu ngàn đời không hổ tủi
Ngẩng cao đầu bước tiếp gót tiền nhân
Góp mồ hội xây dựng cuộc tồn sinh
Giữ bờ cõi – đền ơn Người mở cõi.
Gương tranh đấu không một giờ mệt mỏi
Tổ tiên mình tuyệt diệu đến vô song...

  Trở lại chuyên mục của : Ninh Giang Thu Cúc