PHẠM NGỌC SAN
(Dịch Thơ)

 

I - TRẦN NHÂN TÔNG 陳仁宗 (1258-1308)
 

1/
登寶臺山 


地僻臺逾古,
時來春未深。
雲山相遠近,
花徑半晴陰。
萬事水流水,
百年心語心。
倚欄橫玉笛,
明月滿胸襟。

 

ĐĂNG BẢO ĐÀI SƠN 
 

Ðịa tịch đài du cổ,
Thời lai xuân vị thâm.
Vân sơn tương viễn cận.
Hoa kính bán tình âm.
Vạn sự thuỷ lưu thuỷ,
Bách niên tâm dữ tâm.
Ỷ lan hoành ngọc địch,
Minh nguyệt mãn hung khâm.

 

Dịch nghĩa

 Lên Núi Bảo Đài
 

Đất hẻo lánh, đài thêm cổ kính,
Theo thời tiết, mùa xuân về chưa lâu.
Núi mây như xa, như gần,
Ngõ hoa nửa rợp, nửa nắng.
Muôn việc như nước tuôn nước,
Trăm năm lòng lại nhủ lòng.
Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc,
Ánh trăng sáng chan hoà trước ngực.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
 

Phạm Ngọc San dịch:
 

 Lên Núi Bảo Đài
 

Đất tịch mịch, đài thâm u,
Tiết xuân vừa chớm còn dư sắc nồng.
Gần xa mây núi chập trùng,
Nắng soi rợp bóng hoa lồng ngõ hoa.
Việc đời như nước tuôn sa,
Trăm năm ta tự lòng ta nhủ lòng.
Tựa hiên sáo ngọc nhẹ không,
Trăng soi đầy ngực, ánh trong sáng tình.

pnsan xuân 2016.
 

2/
題古州鄉村寺 
 

題古州鄉村寺 
世數一息墨,
時情兩海銀。
魔宮渾管甚,
佛國不勝春。

 

ĐỀ CỔ CHÂU HƯƠNG THÔN TỰ
 

Thế số nhất tức mặc,
Thời tình lưỡng hải ngân.
Ma cung hồn quản thậm,
Phật quốc bất thăng xuân.

 

Dịch nghĩa
 

Số đời hoàn toàn mờ mịt
Tình người đổi thay qua đôi mắt
Khi cung ma bị quản chặt
Thì cõi Phật tràn ngập màu xuân.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
 

Phạm Ngọc San dịch:
 

Đề Thơ Nơi Chùa Làng Cổ Châu

Số đời mịt mịt mờ mờ,
Tình qua đôi mắt đâu ngờ đổi thay.
Cung ma quản thât chặt tay,
Thì vương quốc Phật tràn đầy sắc xuân.

 

3/
山房漫興其二

 

是非念逐朝花落, 
名利心隨夜雨寒。 
花盡雨晴山寂寂, 
一聲啼鳥又春殘。
(陳仁宗)

 

Phiên âm Hán - Việt:
 

SƠN PHÒNG MẠN HỨNG KỲ 2
 

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc, 
Danh lợi tâm tuỳ dạ vũ hàn. 
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch, 
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn.

(Trần Nhân Tông)
Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

 

Dịch nghĩa
 

Niềm thị phi rụng theo hoa buổi sớm, 
Lòng danh lợi lạnh theo trận mưa đêm. 
Hoa rụng hết, mưa đã tạnh, núi non tịch mịch, 
Một tiếng chim kêu, lại cảnh xuân tàn.

 

Phạm Ngọc San dịch:

Mạn Hứng Tại Sơn Phòng kỳ 2
 

Thị phi cũng rụng theo hoa
Lợi danh lòng lạnh cũng nhòa theo mưa.
Hoa tàn mưa tạnh vắng thưa
Tiếng chim lưu chút cuối mùa xuân qua.
2017

 

2 - LÝ THƯƠNG ẨN 李商隱 (813-858)

 

登樂遊原 

向晚意不適,
驅車登古原。
夕陽無限好,
只是近黃昏。

 

ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN 
 

Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.

 

Dịch nghĩa
 

Về lúc chiều hôm, trong lòng chẳng được vui,
Đi xe lên vùng đất cổ.
Ánh nắng chiều tà đẹp vô cùng,
Chính là lúc đã gần đến hoàng hôn.

 

Phạm Ngọc San dịch:


Lên Đồi Lạc Du
 

Chiều về man mác lòng buồn,
Rong xe đất cổ bồn chồn chẳng vui.
Chiều buông nắng rọi chơi vơi,
Tiếc trời đã vội buông lơi hôn hoàng.

pns 2011-Nhân dịp tảo mộ tại quê nhà.

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc San