PHẠM NGỌC THÁI


Suy Tư Chiều Cuối Năm
 
Chiều cuối năm ngẫm cả cuộc đời
Cũng là chút phận kiếp người thôi!?
Khổ nhiều ... Sướng lắm ... Ôi, khổ sướng!
Tình đến, rồi đi - mảng đời trôi ...
 
Ta tính xem ta được những gì?
Dựng cả tòa đài nghiệp ca thi ...
Xế chiều còn vướng vòng nhi nữ
Nửa lòng thì chán, nửa lòng si
 
Đã tưởng rằng đây bóng tri âm
Nâng niu cất giữ ở trong lòng
Ai ngờ cũng chỉ bèo hoang cả
Nửa tình muốn phá, nửa tình mong
 
Chiều cuối năm ngẫm cả cuộc đời?
Tiền tài, danh vọng thỏa mãn rồi
Có cả đất trời cùng nhân thế
Tham làm gì nữa, hỡi người ơi?
 
Tôi khóc cho tôi! Đáng lẽ cười?
Vì nàng còn níu mãi chân tôi ...
Mai sau hậu thế mà viết sử
Rằng, ta chỉ kém mỗi EM thôi!
 
     Chiều 31.12.2018
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Phạm Ngọc Thái