QUỲNH MÂY

 100 Năm Trường Cũ

Ta về 

gặp lại mùa hương hoả 

Ngọc nát vàng phai 

đá nhuộm màu 

Nắng hỏi ta 

đầu đã bạc trắng 

ta cười với tuyết 

lạnh đường mây 

con đường đi qua 

bầy áo tím 

Ngơ ngác hồn xưa 

vẩy nón nhìn

quên nhớ vu vơ 

tình khách trọ 

Người về đằng đẵng 

ngõ xa xuôi 

con sông năm cũ 

mờ mây nước 

cố quận làng quê 

bước lạc loài 

ta về tìm lại 

bài thơ cổ 

phượng đỏ sân trường 
có trổ bông 

  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Mây