QUỲNH MÂY
 

sen hạ
 
hẹn cùng
 với nắng lênh đênh
sông kia hồ nọ
bồng bềnh thuyền ta
dặt dìu
 sen hạ ngọt ngào
 ta di hái mộng
 chiêm bao
đỏ mùa
cho dù chớp bể

 mưa tuôn
 sen khô hồ cạn
sấm nguồn chân mây
hẹn cùng
với cánh sen gầy
 phiến hương thanh khiết
 làm say
 lòng thuyền.
 

trên ngọn mùa xanh
 
trên đỉnh mùa
 xanh biếc
nghe cây cỏ bình yên

 sông
 dường như biền biệt
 nắng trốn đâu nỗi niềm
 hàng cây
gió mênh mang

qua
mấy trời vọng đọng

cây khô
 cành nhớ gió
 lá xanh
 bỗng trỗ vàng
 mùa
 trên ngọn bình an
mây
 hoang từ vạn ngã
 kết thành
 chùm hoa trắng
 ôi giọt nắng lạc loài.
 
 

tình ca mây trắng
 
nắng
ngã bờ vai
nắng xôn xao
 suối
 đời ròng rã
 cũng hao gầy
 ta muốn hồn nhiên
 như mây trắng
 tháng sáu
 mưa hồng
 nắng bỏng thơm
 tay đong đưa
 với chùm mây trắng
 lùa xuống
 tình ai
 nắng bốn mùa,
 
(trích  Thơ Quỳnh Mây-2014)
  Trở lại chuyên mục của : Quỳnh Mây