SONG NGUYÊN

 
 
Đêm Nghe Hồ Trường (*)
                                             

Khuya yên ắng
Hốt nhiên
 men Hồ trường
 xé toạt màn đêm
Sông núi trùng xuyên 
mang mang rung chuyển. 
Trượng phu hề
Xả thân vì đại nghĩa
Nam nhi hề
Sống chết cho quê hương
Thân trai
Bạt gió đảo khơi
Mỏng manh áo vải
Dặm trường 
Gian truân.
Chiều nghiêng
 Ghé quán bên đường
Nghe ai đập vỡ Hồ trường mà ca.
Hồ trường- hồ trường!
Môi đắng- lệ sa
Nợ trăm năm…
Máu xương pha 
Tháng ngày
Nào người!
Giữa cuộc tĩnh-say
Có nghe sương gió
Rót đầy
GIÓ
SƯƠNG ? 
 
(*) tên bài thơ của Nguyễn Bá Trác


  Trở lại chuyên mục của : Songuyên