THÍCH TÍN THUẬN

(Dịch thơ: Tư Không Thự)


1/ Chữ Hán

江村即事 

鈞罷歸來不係船, 
江月日落正堪眠。 
縱然一夜風吹去, 
只在蘆花淺水邊。

司空曙 


2/ Âm Hán Việt

Giang Thôn Tức Sự 

Điếu bãi quy lai bất hệ thuyền, 
Giang thôn nguyệt lạc chính kham miên. 
Túng nhiên nhất dạ phong xuy khứ, 
Chỉ tại lô hoa thiển thuỷ biên.

Tư Không Thự

3/ Phóng dịch:

Thấy Việc Bên Bến Sông
Thích Tín Thuận


Cần câu đã buộc chắng neo bờ
Nguyệt khuất dân chài đã ngủ mơ
Lỡ trận cuồng phong dồn sóng nổi
Thuyền trôi mắc phải ngọn lau hờ../.


 
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận