THÍCH TÍN THUẬN
 

1/ Chữ Hán
 

 

 白居易 (772-846) 
 

, 
。 
, 
。 
, 


2/ Âm Hán Việt

Hoa Phi Hoa 
Bạch Cư Dị


Hoa phi hoa, 
Vụ phi vụ. 
Dạ bán lai, 
Thiên minh khứ. 
Lai như xuân mộng kỷ đa thời, 
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!


3/ Phóng dịch:

 

Hoa Chẳng Là Hoa
Thích Tín Thuận

 

Rằng hoa cũng chẳng là hoa
Mù sương chẳng đúng nhạt nhoà bóng sương
Đến thì nửa giấc canh trường
Bình minh trải ngõ đã nhường đi xa
Đến như xuân mộng bao la
Đi vầng mây sớm phai nhoà bóng tăm./.
30.11.2016


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận