THÍCH TÍN THUẬN
(Dịch thơ Trần Khản)

1/Chữ Hán:

早梅 

 

陳侃


, 
。 
, 


2. Âm Hán Việt:


Tảo Mai
Trần Khản


Địa để tiềm tương xuân ý hồi,
Nam chi hướng noãn dĩ tiên khai.
Nhất niên nhất kiến cố nhân diện,
Băng tuyết tinh thần nhận đắc lai.


3. Phóng dịch:

Mai Sớm
Thích Tín Thuận


Đất sâu gửi ý xuân về
Trời Nam ấm nụ mai thề vàng hoa
Vẹn năm tình nghĩa đôi ta
Trinh lòng khiết dạ mặn mà trước sau./.

25.01.2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận