THÍCH TÍN THUẬN
 
Đề Siêu Loại Báo Ân tự 
 

Hán tự

題超類報恩寺 

虹橋跨水斷人喧, 
萬頃連波夾寺門。 
風遞鳥聲林覺靜, 
日篩竹影地無痕。 
蕊香殿上金容燦, 
甘露堂中法座尊。 
自恨兒孫貪飽煖, 
不隨沖密報深恩
陳藝宗 
------------------
Hán Việt

Đề Siêu Loại Báo Ân tự (**)

Hồng kiều khoá thuỷ đoạn nhân huyên, 
Vạn khoảng liên ba giáp tự môn. 
Phong đệ điểu thanh, lâm giác tĩnh, 
Nhật si trúc ảnh địa vô ngân. 
Nhị Hương điện thượng kim dung xán, 
Cam Lộ đường trung pháp toạ tôn. 
Tự hận nhi tôn tham bão noãn, 
Bất tuỳ xung mật báo thâm ân.
Trần Nghệ Tông (*)

 

Dịch nghĩa 

Cầu vồng vượt qua nước, cách hẳn sự huyền náo, 
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửa chùa.
Gió cuốn tiếng chim đi, trong rừng yên lặng, 
Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vệt. 
Trên điện Nhị Hương, kim dung rực rỡ, 
Trong nhà Cam Lộ, tháp toạ tôn nghiêm. 
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm, 
Không theo xung mật để báo đáp ơn sâu.

-------------------

THÍCH TÍN THUẬN phóng dịch:

Bài Ghi Ở Chùa BÁO ÂN Siêu Loại

Tình ngăn cách bởi cầu vồng
Lăn tăn sóng vỗ bên hông cửa thiền
Cây ngừng gió lặng điểu yên
Hồng dương lẩn trúc chẳng xuyên bóng dài
Nhị Hương điện rỡ hình mai
Dòng Cam lộ mát tháp đài uy nghiêm
Còn vương một chút tỵ hiềm
Bầy con cháu dại không hiền trung thôi./.

12.04.2016 
------------------------

(*) Trần Nghệ Tông (chữ Hán: 陳藝宗, tháng 12, năm 1321 - 15 tháng 12, năm 1394), tên húy là Trần Phủ (陳暊) hoặc Trần Thúc Minh (陳叔明), còn gọi là Nghệ Hoàng (藝皇), là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông ở ngôi 2 năm (1370 - 1372), ngự vị Thái thượng hoàng hơn 20 năm (1372 - 1394)

(**) Ngôi chùa Báo Ân được xây dựng vào thời Trần, nằm ở tả ngạn sông Thiên Đức, nay thuộc địa phận thôn Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, cách trung tâm Thủ đô khoảng gần 20km  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận