THÍCH TÍN THUẬN


1/Chữ Hán:
 

退 

慧中上士


, 
。 
, 
。 
, 
。 
, 

 

2/ Âm Hán Việt:
 

Thoái cư
Tuệ Trung Thượng Sĩ


Thảng lai hoạ phúc bất đơn hành, 
Nhàn bốc u thâm ký thử sinh. 
Hải quốc tam xuân mê yến luỹ, 
Yên thôn nhất vũ cách nông canh. 
Đa tàm thân trọc phùng thì trọc, 
Thiểu lại tâm thanh ngộ quốc thanh. 
Dạ mộng Quan Âm nhập hoang thảo, 
Thu giang thanh thiển lộ hoa hoành.

 

3/ Phóng dịch:

Lui Về Ẩn Cư
Thích Tín Thuận


 Trần gian hoạ phúc mãi song hành
 Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
Đảo nắng ba thời xây yến tổ
 Làng mưa một phút đổi nông ngành
Đau vì việc khó thân càng khó
Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
 Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.
 04.12.2016
  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận