THÍCH TÍN THUẬN
(Dịch thơ: Nguyễn Tịch)
 

1/ Chữ Hán
 

詠懷詩

夜中不能寐
起坐彈鳴琴
薄帷鑒明月
清風吹我襟
孤鴻號外野
翔鳥鳴北林
徘徊將何見
憂思獨傷心
阮籍

2/Âm  Hán Việt

Vịnh Hoài Thi
Nguyễn Tịch

 

Dạ trung bất năng mị,
Khởi toạ đàn minh cầm.
Bạc duy lãm minh nguyệt,
Thanh phong xuy ngã khâm.
Cô hồng hào ngoại dã,
Tường điểu minh bắc lâm.
Bồi hồi tương hà kiến ?
Ưu sầu độc thương tâm!3/ Phóng Dịch

Nỗi Nhớ
Thích Tín Thuận


Đêm dài không chợp mắt
Dậy gảy mấy cung cầm
Sương mờ ôm níu nguyệt
Gió lạnh phả vào tâm
Tìm nhau hồng bóng lẻ 
Kiếm bạn điểu rừng thâm 
Bao giờ ta gặp gỡ
Thỏa nỗi nhớ nhung thầm./.

22.02.2017


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận