THÍCH TÍN THUẬN

 

1/
春景

楊柳花深鳥語遲,
畫堂簷影暮雲飛。
客來不問人間事,
共倚欄杆看翠微。
陳仁宗

Xuân Cảnh

Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì,
Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi.
Khách lai bất vấn nhân gian sự,
Cộng ỷ lan can khán thuý vi.
Trần Nhân Tông

Dịch nghĩa

Cảnh Xuân

Ở trong khóm hoa dương liễu rậm có tiếng chim hót thánh thót chậm rãi
Ở bên hiên nhà chạm vẽ,có bóng mây lướt bay.
Lữ khách đến thăm viếng mà không hỏi việc đời,
Cùng nhau tựa lan can ngắm màu xanh biêng biếc của khung trời

Phỏng dịch

Cảnh Xuân
Thích Tín Thuận

Vẳng tiếng chim gù rặng liễu xa
Làn mây vẽ bóng ruổi hiên nhà
Vui buồn khách chủ nào tranh luận
Tựa cửa trông trời quãng biếc xa

 

2/
退居

儻來禍福不單行,
閑卜幽深寄此生。
海國三春迷燕壘,
煙村一雨隔農耕。
多慚身濁逢時濁,
少賴心清遇國清。
夜夢觀音入荒草,
秋江清淺露花橫。
慧中上士

 

Thoái Cư

Thảng lai hoạ phúc bất đơn hành,
Nhàn bốc u thâm ký thử sinh.
Hải quốc tam xuân mê yến luỹ,
Yên thôn nhất vũ cách nông canh.
Đa tàm thân trọc phùng thì trọc,
Thiểu lại tâm thanh ngộ quốc thanh.
Dạ mộng Quan Âm nhập hoang thảo,
Thu giang thanh thiển lộ hoa hoành.
Tuệ Trung Thượng sĩ

Phỏng dịch

Lui Về Ẩn Cư
Thích Tín Thuận


Trần gian hoạ phúc mãi song hành
Gửi gắm thân này chốn tịnh thanh
Đảo nắng ba thời xây yến tổ 
Làng mưa một phút đổi nông ngành
Đau vì việc khó thân càng khó
Thoả chút trời xanh nước cũng xanh
Mộng Quán Âm linh vào thất tạm
Màn sương mỏng níu giọt thu lành./.
04.12.2016


  Trở lại chuyên mục của : Thích Tín Thuận