THY AN


Mưa Trên Đôi Vai Gầy Đạm Bạc

giọt mưa trinh nguyên
rơi xuống đôi vai gầy đạm bạc
bàn tay xa xưa
vuốt lưng trần người con gái thiết tha
có vạt nắng phôi pha
nói lời từ giã xuyên qua kẽ lá 
 
tưởng như hôm qua mây đùn trắng xóa
chợt nghe già trong một sáng vu vơ
 
bên kia thung lũng sóng gọi thơ về
biển đưa ta đi về bờ bến lạ
thu đông xuân hạ trầm luân mấy ngả
dốc núi xanh thương cánh nhạn cơ cầu
 
chốn thinh không rơi xuống lời kinh
bụi phấn thanh xuân phủi theo gió lạnh
chợt thấy bóng ngã trên con đường vắng
mấy nhịp sầu lên vạt nắng thiết tha
 
con suối trong tim cất tiếng thật thà
nghe thoang thoảng nỗi buồn và im lặng?
miếu xưa đền cũ còn ai nhắc lại
nghiêng đổ mấy trời vần vũ sơn khê
 
giọt mưa trinh nguyên nhỏ xuống đường mê
thôi ngủ lại đôi vai gầy đạm bạc…

  Trở lại chuyên mục của : Thy An