TRẦN HIUỀN ÂN
 
Trời Xanh
 
 
Trời đã xanh màu xanh hôm qua
Đôi bờ sông rộng rợp vàng hoa
Người xưa mắt biếc mưa thu nhỏ
Ẩn chút sương khuya tím nụ cà
 
Trời vẫn xanh màu xanh bữa nay
Trưa hè rợp mát bóng tàn cây
Đầy sân lớp lớp chi lan thảo
Mủm mỉm tròn trên những cuống gầy
 
Trời sẽ xanh màu xanh sáng mai
Tóc mây sợi vắn sợi buông dài
Mùa xuân lá trạng nguyên đầu ngõ
Rực rỡ như màu đỏ áo ai
 
Trời cứ xanh hoài – năm tháng trôi
Vòng xe quay giáp dấu luân hồi
Và ta gặp lại em muôn thuở
Tiếng hát trầm ngư lặng giữa khơi.
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Huiền Ân