TRẦN MỘNG TÚ


Buổi Chiều Tháng Sáu
(Tặng Vân-Thiết)
 

Anh ơi tháng sáu

Mùa Hạ thật rồi

Ngửa mặt lên trời

"Sao đông thì nắng

Sao vắng thì mưa"

Con đường hoa thưa

Mùi hương trong cỏ

Con thỏ màu nâu

Con chim màu đỏ

Mặt trời như nghệ

Vàng trên vai trần

Bước chân em ngắn

Buổi chiều xuống gần

Trèo lên con dốc

Tưởng với được mây

Mùa Hạ trong tay

Lòng cong cuộn nắng

 

Anh ơi tháng sáu

Mùa Hạ thật rồi

Em lăn xuống đồi

Rối tung cuộn nắng

Từng sợi từng sợi

Ngắn dần ngắn dần

Anh ơi ….chiều rơi.

 

tmt

Tháng 6/2017

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú