TRẦN MỘNG TÚ


Mùa Xuân Và Tóc
 

Đầu năm đi cắt tóc

ngồi trước tấm gương trong

tóc hay lúa trên đồng

sương muối ngày lập đông

 

người thợ cầm chiếc kéo

vào cánh đồng cuối mùa

nhìn gốc rạ sót lại

thương thầm hương lúa xưa

 

những sợi tóc rơi xuống

như những dấu chấm than

trong câu thơ ngắt đoạn

trang giấy vàng thời gian

 

cánh đồng  mùa xuân xưa

qua rồi mùa gặt hái

trong gương ngàn cánh vạc

đậu trắng cả hai vai.
tmt

1-1-2018

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú