TRẦN MỘNG TÚ


Tháng Giiêng Xuân
 

Thoa son cho đỏ thay áo mới

 em đón anh vào với tháng Giêng

 anh ngồi xuống cùng em đối ẩm

 hai bàn tay em đã ngát hương trà

 

 Hãy cầm tay em có nhớ không

 ngón nào đeo chiếc nhẫn trăm năm

 trăm năm ví hẳn như gió thoảng

 đã thổi hai ta suốt con đường

 

 Hãy đếm cùng em những cánh trà

 ngày xanh đã trắng tóc hoa lau

 những giọt thời gian pha cười khóc

 em giữ môi em chẳng nhạt màu

 rót ra một chén mời Trời Đất

 Trời Đất nơi nao cũng đất trời

 tạ ơn Trời giọt mưa hạt nắng

 tạ ơn Đất bông hoa vào mùa

 ta tạ ơn nhau hai bàn tay nắm

 bốn bàn chân sáng nắng chiều mưa

 

 Uống đi anh chén trà năm mới

 Mới như tình vừa gõ Tháng Giêng Xuân.   

 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Mộng Tú