TRẦN QUANG NGÂN

 
Đêm Ở Chùa Trên Núi
 

Tâm sạch bàn tay sạch
Rửa nước sạch đầu nguồn
Vầng trăng rọi vào túi áo
Đêm tàn sương trắng buông

 
 
Trưa  Hè
 
Sư ngồi lim dim ngủ
Kinh gác trên cành cây
Miên man giòng suối chảy
Trên đầu mây trắng bay

 
 
Ảo Ảnh
 
 
Màu trăng sao không là bụi phấn
Má em sao không là màu trăng
Ta hôn vào hư ảo
Bụi phấn là màu trăng
Ta cho đời hạt bụi
Em cho ta màu trăng
Tình yêu không dấu ấn
Mà in bao vết hằn
  Trở lại chuyên mục của : Trần Quang Ngân