TRÚC NGUYÊN

 

Quan Âm Tu Viện Phú

Kính chúc mừng Thượng Toạ Thích Đồng Lưu nhân ngày Khánh thành Pháp Đường Tu Viện Quan Âm-Florida, Hoa Kỳ

 

Xa cha xa mẹ lòng dặt dìu bao nỗi nhớ thương,

Cách bạn cách thầy dạ da diết bấy niềm hoài cảm!

Quê người xứ lạ một mình một bóng chấn tích khai sơn

Đất khách tâm thành cô thân độc ảnh cất am phá thạch

Nắng táp mưa sa chẳng nề khó nhọc nhẫn nại bền tâm

Sương rơi giá buốt không ngại gian lao tinh cần dốc chí

Sáng tối chuyên lòng quyết xây đạo nghiệp cốt để báo đền ân sâu

Mai chiều gắng sức chăm dựng chùa thiền hầu mong thù đáp nghĩa cả

Cơm rau đạm bạc áo vải nâu sồng, ngày ngày lặng lẽ huân tu

Núi rừng chằn chịt cây gai sỏi đá, khắc khắc âm thầm dọn dẹp

Quan Âm Tu Viện nhựt nhựt trang nghiêm đồng hương quy hướng

Bát Nhã Thiền Môn thời thời thanh tịnh Phật tử tựa nương

Biến uế độ thành tịnh độ đó thực là pháp thức độ sanh

Chuyển mê tâm hướng chơn tâm đây mới chính phương châm giáo hoá

Tâm thành nguyện thiết ứng cảm nơi nơi

Chí vẹn nguyền tròn giao hoà chốn chốn

Pháp Đường hoàn thiện khánh lễ tạ ơn 

Tăng Tục hân hoan một lòng chúc nguyện:

Đạo Pháp hưng long Già Lam vĩnh thạnh tuệ nguyệt hằng soi

Đồng Lưu Thượng Tọa(*)pháp thể thường an từ tâm mãi rạng...!

 

California, 25-04-2019

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề )

-------------

Ghi chú:(*) Đồng Lưu Thượng Toạ: Thượng Toạ Thích Đồng Lưu trú trì Quan Âm Tu Viện tại Tampa, Florida, Hoa Kỳ (Thượng Toạ là người bạn học cùng khoá với Trúc Nguyên dưới mái trường Học Viện Vạn Hạnh thân yêu, niên khoá 1997-2001).

  Trở lại chuyên mục của : Trúc Nguyên