TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Có Chồng Thi Sĩ
 
Tôi muốn yêu anh trọn một đời 
Nhưng sao tình thấy quá chơi vơi 
Suốt ngày anh cứ thơ với thẩn 
Ra vào nằm đứng cũng là thơ 
 
Viết viết rồi đăng, rồi lại viết 
Quên cả cơm ăn lẫn việc làm 
Heo cúi trong nhà, chẳng buồn nhớ 
Gà vịt oang oác cứ kêu luôn 
 
Máy bơm hư rồi không ai sửa
Ruộng nương khô héo chạy như gò 
Mất hết công toi thầy với thợ 
Trong ngoài chẳng thấy chỉ tôi lo 
 
Chẳng biết xưa kia tôi có nợ 
Mẹ cha cứ nói...rất chuyên cần 
Trong nhà quán xuyến...nầy giỏi lắm 
Lấy rồi sung sướng chẳng có lo 
 
Bây giờ mới thấy thì ...ơi hỡi 
Thi sĩ không danh chỉ đói nghèo 
Uổng bao giấy bút, tiền mua thẻ 
Chẳng có xu nào quá tốn hao 
 
Ngước lên nhìn hỏi, hỡi trời cao 
Thấu chăng! Thơ thẩn có ích gì ?

 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm