TRƯƠNG THỊ THANH TÂM
 

Một Mình Nhớ Ai 
 
Cuộc vui có lúc cũng tàn 
Đời bôn ba mãi ai còn đợi ai 
Khi yêu trâm vắt lược cài 
Tình yêu không trọn sẽ dài nỗi đau 
 
Ngoài kia trăng sáng vườn cau 
Hoa thơm cỏ lạ, đảo chao cuộc tình 
Lục bình trôi nước lênh đênh 
Thuyền sang bến lạ chở tình đi xa 
 
Cuộc đời vội, bước bôn ba 
Biết ai chung thủy để ta đợi chờ 
Tình còn có lúc hững hờ 
Trái tim có lúc thờ ơ với tình 
 
Chiều về lại đợi bình minh 
Rối tung bờ tóc, một mình nhớ ai 
Đường xa con nắng chia hai 
Nửa kia bóng mát , nửa nầy nắng chang!
 
 
Mười Thương 
 
Một thương em đã yêu anh 
Hai thương em chỉ riêng dành anh thôi 
Ba thương dịu ngọt bờ môi 
Bốn thương mang lại nụ cười cho anh 
 
Năm thương má phấn sẳn dành 
Cho nhau hơi ấm ân tình nặng sâu 
Sáu thương chung thủy tròn câu 
Bảy thương giữ mối tình sâu cuối đời 
 
Tám thương hạnh phúc một trời 
Chỉ mong anh nhớ, yêu hoài em thôi 
Xin đừng lạnh nhạt bờ môi 
Để em phải khóc đêm ngày nhớ mong 
 
Xin anh hãy hiểu tấm lòng 
Chín thương em giữ chữ tòng cùng anh 
Mười thương tình mãi luôn xanh 
Cùng anh đi trọn đường tình không xa 


 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Thị Thanh Tâm